projekt ufo

Udržitelná flexibilita organizace (UFO)

Realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován za podpory Úřadu vlády ČR.

O projektu

Cílem projektu je přispět k transformaci zaměstnavatelské firemní kultury tak, aby reflektovala potřeby rodičů a pečujících a nabízela podmínky pro skutečně svobodný návrat po skončení rodičovské dovolené.

Vybrané zaměstnavatele seznámíme s principy funkční pracovní flexibility, managementu mateřské/rodičovské dovolené, angažovaného otcovství a rovných příležitostí.

 Současně chceme posílit, zejména na regionální úrovni, povědomí zaměstnavatelů o pilířích prorodinně orientované personální strategie.

 

Stránky vznikly v rámci projektu PoRod, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/17_081/0011688, který je financovaný
z Operačního programu Zaměstnanost