projekt porod

Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011688

Projekt je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

O projektu

Projekt reaguje na problematiku nerovného odměňování žen a mužů. Jeho cílem je najít řešení dílčích příčin spojených s péčí a genderovými stereotypy. Výstupem bude manuál unikátního nástroje managementu mateřské a rodičovské dovolené se specifiky péče o osobu blízkou. Jedná se o Strategii podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy. Součástí projektu jsou i osvětové aktivity zaměřené na odbourávání genderových stereotypů.

Dotazníkové šetření potřeb rodičů – 2020

On-line dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 861 respondentů.

Manuál pro zaměstnavatele

Brožura pro zaměstnavatele na téma, jak zavádět opatření pro úspěšný návrat rodičů z rodičovské pauzy.

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE

Příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zavádění prorodinné politiky.

VIDEOSPOT: „Rodičovství není handicap“

Tři zaměstnavatelé, tři ženy a tři přístupy k managementu MD/RD. 

Stránky vznikly v rámci projektu PoRod, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/17_081/0011688, který je financovaný
z Operačního programu Zaměstnanost