oceněných zaměstnavatelů

let od první kampaně

let od založení prvního mateřského centra

nástroj strategie podpory rodiny

Naše know-how šíříme prostřednictvím nástroje Strategie podpory rodiny. Celý proces nazýváme prorodinným auditem. Nejsme ale kontroloři, prověrky neděláme. Vycházíme naopak z původního významu slova audire, tedy naslouchat. Nasloucháme, poskytujeme zpětnou vazbu a formulujeme doporučení šitá na míru. Soustředíme se na vyladění procesů a pravidel a na riziková místa personální praxe s důrazem na potřeby pečujících.

Co je naším cílem? Aby se lidem bez ohledu na věk, pohlaví a životní situaci dobře pracovalo a současně mohli naplňovat další životní role. Nejde ale jen o rodiče malých dětí – slaďovat osobní a pracovní život potřebuje každý člověk. Jde o všechny generace trhu práce.

Při spolupráci se zaměstnavateli se soustředíme na strategický pohled a komplexnost. Na to, jak uchopit principy slaďování pracovního a soukromého života bez zbytečných finančních i byrokratických požadavků. Pokaždé zohledňujeme individuální možnosti a specifickou situaci spolupracujícího zaměstnavatele.

  certifikát

  Zaměstnavatel, který absolvuje auditní proces a naplňuje kritéria Společnosti přátelské rodině (podle metodiky Strategie podpory rodiny), obdrží certifikát Společnost přátelská rodině.

   

  Platnost certifikátu je 3 roky.

  ikona stuhy pro vítěze

  Metodika 

  Audit má široký záběr. Zaměřuje na tři oblasti, které jsou pro firemní kulturu přátelskou rodině klíčové. Míra prorodinného klimatu vychází právě z jejich nastavení.

  K vyhodnocení stávající situace využíváme:

   

  • dotazníkové šetření (dotazníky nekopírují zahraniční indexy, byly vytvořeny pro české pracovní prostředí a podmínky)

  • analýzu dokumentů

  • osobní návštěvu pro ověření prorodinných podmínek a rozhovory se zaměstnanci/kyněmi.

  STANDARDNÍ PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

  Spolupráce se zaměstnavatelem probíhá standardně ve třech fázích.

  ikona rodiny

  přípravná fáze

  Ukotvíme smluvně spolupráci, určíme cíle a strategii a nastavíme časový harmonogram.

  ikona rodiny

  realizační fáze

  Sbíráme data a informace, které následně analyzujeme. Cílem je zmapovat aktuální stav organizace.

  ikona rodiny

  závěrečná fáze

  Shrnujeme výstupy, závěry a doporučení, jejichž realizací by se organizace měla přibližovat ideálnímu stavu –být organizací, která je vstřícná rodině a potřebám pečujících.

  S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI