prohlášení o GDPR

Prohlížením webových stránek Family Friendly berete na vědomí, že pro účely fungování webu dochází ke zpracování osobních údajů ze strany Sítě pro rodinu, z. s., IČO 26545136, se sídlem Truhlářská 1121/24, Nové Město (Praha 1), 110 00. Berete také na vědomí, že údaje budou dále v rozsahu nezbytném pro fungování webových stránek poskytnuty třetím osobám. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost za podmínek a v rozsahu stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@sitprorodinu.cz nebo zasláním žádosti na adresu Síť pro rodinu, z. s., Truhlářská 1121/24, Nové Město (Praha 1), 110 00.

kontaktujte nás

Údaje o spolku:

Kancelář Sítě pro rodinu, z.s. 

Truhlářská 24 
110 00 Praha 1

Mobil: 602 178 882
E-mail: info@sitprorodinu.cz