CERTIFIKUJEME

Vnímáte svoje zaměstnance a zaměstnankyně jako lidi, kteří mají v životě mnoho rolí? Jako individuální osobnosti s příběhem, jejichž životní potřeby se mění, ale jejichž loajalitu si chcete udržet dlouhodobě? 

Perfektní!

Je vaše organizace připravena poradit si se situacemi, které život přináší? Máte nastavená jasná pravidla a procesy, ať už jde o: 

  • narození dětí (z pohledu otce i matky)
  • příchod dítěte do rodiny i jinak, než narozením (adopce, pěstounská péče, partnerské soužití) 
  • vážné nemoci zaměstnanců a zaměstnankyň
  • potřebu postarat se o (vážně) nemocného člena rodiny, a to krátkodobě i dlouhodobě
  • plánované i neplánované události související s rodinou – svatbu, pohřeb, doprovod dítěte do 1. třídy, účast partnera u porodu, podporu mužů v aktivní otcovské roli apod.
  • mnohé další od situace – od nutnosti vzít náhle dítě na pracoviště po velké změny v oblasti diverzity a inkluze

Pokud pokyvujete, objednejte si nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře. Budeme se těšit!

Pro více informací můžete pokračovat i na stránky CERTIFIKÁT nebo CENÍK.