CENÍK

Podmínkou pro získání certifikátu

Společnost přátelská rodině

je úspěšné absolvování certifikace podle naší metodiky.

 

PRŮBĚH CERTIFIKACE

 • Vstupní konzultace
 • Příprava zahrnující předání certifikačních nástrojů a jejich vysvětlení odpovědné osobě, která bude mít zpracování na straně organizace na starosti
 • Pomoc a konzultace postupu pro odpovědnou osobu
 • Sběr vstupních dat (formou dotazníků a návazných dokumentů)
 • Obsahová analýza interních dokumentů, procesů a informací uvedených v dotaznících – součástí analýzy je i doporučení v oblasti „best practice” a tipy na zlepšení, ukazujeme i příklady z trhu
 • Rozhovory se zaměstnanci – rozsah je maximálně deset osob, doba trvání 20 minut na osobu
 • Zpracování závěrečné zprávy
 • Předání certifikátu – pokud je organizace v certifikaci úspěšná

ZÁKLADNÍ CERTIFIKACE

 • orientačně 70 hodin práce na naší straně
 • probíhá orientačně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce
 • vhodná pro:
  • organizace s jednoduchou organizační strukturou (jedna organizační jednotka)
  • velikostně do 1.000 zaměstnanců
  • s procesy popsanými v dostupné dokumentaci běžného rozsahu.

V případě, že je vaše organizace větší, vnitřní organizační struktura komplexnější nebo jsou vaše procesy kodifikované velmi nestandardní formou, může se cena lišit.

Vždy ale po bezplatné konzultační schůzce připravujeme kalkulaci na míru.

CENA

Spolupráce vždy  začíná bezplatnou konzultační schůzkou, po které připravujeme kalkulaci na míru.

Cena základní certifikace je 50.000 Kč bez DPH.

Ceny školení a konzultací budou zveřejňovány vždy u příslušné vzdělávací akce nebo podle vybraného odborníka jako součást kalkulace nabídky pro konkrétní organizaci.

V případě, že je vaše organizace větší, vnitřní organizační struktura komplexnější nebo jsou vaše procesy kodifikované velmi nestandardní formou, může se cena lišit.