kdo jsme

Společnost přátelská rodině je jedním ze tří pilířů organizace Síť pro rodinu, z.s.

Naším mottem je Firmy přátelské lidem – firmy přátelské rodinám.

Co to znamená?

Určitě jste už mnohokrát slyšeli větu Lidé jsou největším bohatstvím naší firmy. V mnoha firmách by ale zaměstnanci jen stěží takové tvrzení potvrdili. A to i přes to, že si vedení může myslet opak. A právě tenhle moment, spolu s nesnadností sladit rodinný a pracovní život rodičů, stál u vzniku naší metodiky Strategie podpory rodiny a udělování certifikátu Společnost přátelská rodině.

CO KONKRÉTNĚ NABÍZÍME 

  • Nezávaznou konzultaci během které zjistíte, zda je vaše organizace připravena certifikaci absolvovat rovnou, anebo potřebujete nejprve některá témata zpracovat interně.
  • Podporu v podobě konzultací,mentoringu a školení na klíč s cílem připravit vaši organizaci na úspěšné získání certifikace (více nejdete v sekci VZDĚLÁVÁME).
  • Samotnou certifikaci (detailní popis najdete v sekci CERTIFIKUJEME).
  • Pestrou nabídku školení, konferencí, sdílení, mentoringu a dalších aktivit rozvíjejících pokročilá témata. Protože certifikace je jen prvním krokem na naší společné cestě, na které vás ani později nenecháme samotné.  ROZVÍJÍME.

kdo jsou tváře ze společnosti přátelské rodině

ikona rodiny

irena přibylová

Ředitelka Sítě pro rodinu

ikona rodiny

rut kolínská

Zakladatelka Společnosti přátelské rodině

Zakladatelka hnutí mateřských center v ČR

Odborná garantka

ikona rodiny

lenka lenochová

Metodička certifikačního procesu

Hodnotitelka certifikace Společnost přátelská rodině

ikona rodiny

Alžběta Eli Axmann

Hodnotitelka certifikace Společnost přítelská rodině

HR, trenér, mentor

ikona rodiny

romana fornusková

HR business partner

Autorizovaný lektor programu Profesní seniorita®

Auditor age managementu

JSME AKTIVIZÁTORY PRORODINNÉ POLITIKY SPOLEČNOSTI

JSME SILNÝM AKTÉREM POLITICKÉ DEBATY V KRAJÍCH

POMÁHÁME ROZVÍJET A NAPLŇOVAT KRAJSKÉ PRORODINNÉ POLITIKY

MOTIVUJEME FIRMY KE ZMĚNĚ PŘÍSTUPU K RODIČŮM A PEČUJÍCÍM

ZVYŠUJEME SOCIÁLNÍ STATUS RODIČŮ JAKO ZAMĚSTNANCŮ

TVOŘÍME CELOREPUBLIKOVOU FUNGUJÍCÍ SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER