oceněných zaměstnavatelů

let od prvního udělení certifikátu

let od založení organizace

STANDARDNÍ PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Spolupráce se zaměstnavatelem probíhá standardně ve třech fázích.

ikona rodiny

přípravná fáze

Ukotvíme smluvně spolupráci, určíme cíle a strategii a nastavíme časový harmonogram.

ikona rodiny

realizační fáze

Sbíráme data a informace, které následně analyzujeme. Cílem je zmapovat aktuální stav organizace.

ikona rodiny

závěrečná fáze

Shrnujeme výstupy, závěry a doporučení, jejichž realizací by se organizace měla přibližovat ideálnímu stavu –být organizací, která je vstřícná rodině a potřebám pečujících.

VYBRANÍ DRŽITELÉ CERTIFIKÁTU