1/4  <>

10. 11. 2014

Výzkum kandidátek serveru pracezeny.cz (září 2014)

Výzkum ukázal, že více než 59 procent žen má zájem o flexibilní formu zaměstnání, tedy zkrácené úvazky, práci z domova či sdílenou práci. Mají zájem zejména o pozice v administrativě, ve státním sektoru, obchodu, marketingu a personalistice a jsou ochotny za prací dojíždět. Nejčastěji hledají práci středoškolačky ve věku 30 až 45 let. Vyplývá to z průzkumu, který letos v průběhu června až srpna realizoval expertní pracovní portál pracezeny.cz. Celkem bylo osloveno 9 865 žadatelek o práci, z nichž se 2789 (28 procent) průzkumu zúčastnilo.

Expertní tým portálu pracezeny.cz srovnal získané údaje s rakouským pracovním trhem, kde počet flexibilních úvazků v posledních 10 letech trvale roste. Počet otců na rodičovské dovolené v Rakousku se během poslední dekády zčtyřnásobil a představuje 8 procent, zatímco v ČR se stále počet otců na rodičovské dovolené pohybuje kolem jednoho procenta. Rozdíl mezi trhy také spočívá v nárůstu platu, který po návratu z rodičovské dovolené zaznamenali otcové v Rakousku. „Achillova pata českého pracovního trhu je právě v nedostatečném počtu flexibilních pracovních míst a v nedostatečném právním a daňovém systému, který by napomáhal vyšší zaměstnanosti znevýhodněných skupin na pracovním trhu, tedy žen s dětmi do 6 let a starším lidem nad 50 let,“ shrnula Janíčková classic car replica kits replika panerai.

Z průzkumu dále vyplynulo, že celkem 63 procent žen je ochotných za prací dojíždět do vzdálenosti 20 kilometrů, vzdálenost 50 kilometrů není překážkou pro 20 procent žen. Celkem 53 procent respondentek je sice zaměstnaných, ale chtějí buď změnit zaměstnavatele, nebo si zajistit vyšší příjem. Ochotu pracovat vyjádřilo také 40 procent žen s malými dětmi na tříleté rodičovské dovolené, potýkají se však s neexistencí flexi úvazků a nezájmem zaměstnavatele vzít je zpět do práce. Stejné překážky řeší rovněž 25 procent žen s dětmi do 6 let, které navíc trápí nedostatek státních předškolních zařízení a nízká  podpora rodiny při návratu do zaměstnání.

Zprávu z výzkumu najdete ZDE.
Tisková zpráva k dotazníkovému šetření je k dispozici ZDE.

9. 7. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost - dotazníkové šetření (Síť MC, 2014)

Rozsáhlé dotazníkové šetření, které proběhlo na jaře 2014, přináší odpověď na otázku, jak se odrážejí rovné příležitosti žen a mužů v péči o děti a o domácnost. Výsledky dotazníkového šetření shrnují názory celkem 455 – osob z toho 442 žen a 13 mužů. Názorovou škálu ovlivňuje přetrvávající stereotypní vnímání ženy jako pečující osoby a muže jako osoby, která zajišťuje finanční zabezpečení rodiny. Což podtrhuje i skutečnost, že muži ve většině případů vydělávají více než ženy a domácnost s dětmi by v případě, kdy by muž zůstal na rodičovské dovolené, absenci jeho příjmu neunesla. A byly to právě finanční důvody (žena vydělávala více), které vedly muže, aby zůstaly na rodičovské dovolené. Ženy se tedy ujímají péče o děti jako svého údělu, protože muži pracují.

Závěrečnou zprávu z dotazníkového šetření najdete ZDE.
Tisková zpráva k dotazníkovému šetření je k dispozici ZDE.

8. 2. 2014

Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+

Organizace Alternativa 50+ uskutečnila výzkum k postavení osob 50+ na trhu práce v České republice. Výzkum byl zpracován společností SC&C spol. s r. o. na vzorku 3066 osob 50-64 let ze 4. vlny dat dostupných v rámci SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) za rok 2011 a na vzorku 605 osob ve věku 50-64 let s nadvýběrem osob 50-59 let formou CATI (telefonického dotazování), a to na základě regionu, věku, pohlaví, pracovního statusu (zaměstnaní včetně pracujících důchodců, nezaměstnaní, důchodci včetně předčasných důchodců). Sběr dat formou CATI probíhal ve dnech 21. – 27. listopadu 2013.

TZ k výzkumu najdete ZDE.
Prezentace k výzkumu je ke stažení ZDE.
Mapka s výsledky výzkumu je ZDE.