V této sekci najdete zajímavé odkazy na další webové stránky:

www.materska-centra.cz
webové stránky Sítě mateřských center o.s.

flexibilni.lmc.eu
webové stránky platformy Flexibilního trhu práce

www.rodinnapolitika.cz
webové stránky věnované rodinné politice Jihomoravského kraje

MPSV – Rodina a ochrana práv dětí
finanční podpora rodiny, aktivity k podpoře rodiny, slučitelnost profesních a rodinných rolí

www.pracezeny.cz
Server spustila společnost Agender na Mezinárodní den žen (8.3.2013). Nový pracovní projekt má pomoci vyhledávání pracovních nabídek pro zralé ženy i matky s dětmi. Jeho součástí budou také informace o zaměstnanosti a zaměstnatelnosti zkušených žen v České republice.

pracenad50.cz
Jedním ze stereotypů, se kterými se často setkáváme, je otázka „stáří“ zaměstnanců. Pokud je někomu 50 a více let a přijde o zaměstnání, může se ocitnout v nepříjemné situaci. Portál pracenad50 společnosti Agender je zde proto, aby podal pomocnou ruku.

www.kongreszen.cz
První kongres žen proběhne 15.6.2013 v Národním domě na Vinohradech. Na programu jsou plenární zasedání, přednášky, workshopy, debatní kavárny atd., hlídání dětí bude zajištěno. Kongres žen organizuje volné uskupení organizací a osobností z neziskového, akademického, uměleckého i komerčního sektoru, které si klade za cíl upozorňovat na přetrvávající nerovnosti v postavení žen a mužů v české společnosti. Platforma Kongres žen je sdružením nadstranickým, jeho činnost není spojena s žádnou politickou stranou.

www.peoplemanagementforum.cz
Lidé v People Management Foru (PMF) jsou kvalifikovaní a nadšení průvodci po HR cestách. PMF je profesní neziskovou organizací, založenou v roce 1993. Spolupracuje s personalisty, manažery na všech úrovních, pedagogy vysokých škol i studenty. Všem nabízí služby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti práce s lidmi, zabývá se také oblastí rovných příležitostí žen a mužů.

www.hrforum.cz
HR forum je odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. Máte rádi příběhy se správnou HR zápletkou? Inspirujete se rádi zkušenostmi ostatních a máte zájem sdílet ty své? Zajímají Vás citlivá témata jako třeba rovné příležitosti? Pokud ano, je HR Forum to pravé pro vás. Vychází v tištěné i elektronické podobě.

Business Leaders Forum
Business Leaders Forum je platformou sdružující společensky odpovědné firmy. Cílem je sdílení know-how v oblasti péče o zaměstnance, komunity, v nichž společnosti působí, ale též rozvíjení znalostí a dobrých praxí v oblasti péče o životní prostředí a rozvoj etického způsobu podnikání. Platforma vytváří prostor pro setkávání leaderů českého byznysu, podporuje spolupráci soukromého sektoru a univerzit a realizuje projekt vzájemně podpory žen Lean In.

www.feminismus.cz
o ženách, mužích, feminismu a gender studies

www.pracenadalku.cz
informace, vzdělávání, nabídky práce

obecpratelskarodine.cz
Každoročně vyhlašovaná celostátní soutěž Obec přátelská rodině, která vychází z kampaně Společnost přátelská rodině. Je nástrojem k propagaci rodinné politiky na místní úrovni. Soutěž vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu.

www.fitforflexi.cz
Mezinárodní projekt Fit for Flexi je zaměřen na podporu flexibilních forem práce a jejich šíření mezi zaměstnavateli. Projekt čerpá ze zahraničních zkušeností a nabízí také komplexní vzdělávací program pro rodiče s malými dětmi a osoby pečující o závislého člena rodiny.