3/6  <>

9. 7. 2014

TZ - Rozpory v české společnosti mezi přáním a skutečností v oblasti rovných příležitostí v péči o děti a o domácnost, nejen to odhalilo dotazníkové šetření

Rozsáhlé dotazníkové šetření, které proběhlo na jaře 2014, přináší odpověď na otázku, jak se odrážejí rovné příležitosti žen a mužů v péči o děti a o domácnost. Výsledky dotazníkového šetření shrnují názory celkem 455 osob - z toho 442 žen a 13 mužů.

Názorovou škálu ovlivňuje přetrvávající stereotypní vnímání ženy jako pečující osoby a muže jako osoby, která zajišťuje finanční zabezpečení rodiny. Což podtrhuje i skutečnost, že muži ve většině případů vydělávají více než ženy a domácnost s dětmi by v případě, kdy by muž zůstal na rodičovské dovolené, absenci jeho příjmu neunesla. A byly to právě finanční důvody (žena vydělávala více), které vedly muže, aby zůstaly na rodičovské dovolené. Ženy se tedy ujímají péče o děti jako svého údělu, protože muži pracují.

Závěrečnou zprávu z dotazníkového šetření najdete ZDE.
Tisková zpráva k dotazníkovému šetření je k dispozici ZDE.

7. 3. 2014

TZ - Ne/rovné příležitosti matek a otců v péči o děti a domácnost

Síť mateřských center přináší v rámci rozsáhlého dotazníkového šetření zajímavé postřehy na téma ne/rovné příležitosti matek a otců v péči o děti a domácnost. Průzkum je součástí letošní celoroční kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny, kdy je měsíc březen věnován právě problematice rovných příležitostí.

Celou TZ najdete ZDE.
 

13. 2. 2014

TZ - Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod

Síť mateřských center o.s. uspořádala 10. února 2014 společně s organizací Vodafone Czech Republic druhý kulatý stůl se zaměstnavateli. Tématem setkání odbornic v oblasti personalistiky a komunikace byla propagace diverzitních témat dovnitř firmy a získávání top managementu pro jejich podporu. Hostem setkání byla viceprezidentka pro lidské zdroje společnosti Vodafone Jitka Schmiedová.

TZ ke stažení je ZDE.