1/2  <>

23. 12. 2012

dm drogerie markt s.r.o.

Jeronýmova 1485/19
370 01, České Budějovice

Navrhovatel:

Odůvodnění:
- nabídka alternativních forem práce pro zaměstnance: flexibilní pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, zhuštěný pracovní týden, práce z domova, individuální rozvržení pracovní doby, možnost účastnit se firemních akcí (školení, teambuilding, večírek apod.), pokud jsou na mateřské/rodičovské dovolené, pracovní pozice pro lidi s handicapem; - možnost pro zaměstnance na MD/RD účastnit se vzdělávacích programů (zaměřených mj. na sociální, ekologická a společenská témata), podmínky jsou pro ně speciálně uzpůsobeny (e-learning, večerní kurzy apod.); - vzdělávací program pro pracovníky starší 50 let; - opatření zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života jsou určena i lidem na nižších pracovních pozicích; - přednášky pro zaměstnance zaměřené na sladění rodinného a pracovního života; - benefity pro rodiny s dětmi; - ohleduplnost k životnímu prostředí (vzdělávání pro zaměstnance v této oblasti, podpora trvale udržitelného rozvoje apod.); - čisté, zdravé a nekuřácké prostředí; - bezbariérové filiálky. Certifikát převzala 14.4.2011 Mgr. Adéla Kučerová, manažerka personálního rozvoje

23. 12. 2012

penzion Šumavous

U Sloupů 11
385 01, Vimperk

Navrhovatel:

Odůvodnění:
- prostředí přátelské a otevřené rodinám s dětmi; - péče o děti se neomezuje na pouhé hlídání, ale má velké výchovné kvality; - lidský přístup, energie, inovace, zapojení a vášeň, se kterou je penzion provozován - realizace akcí pro děti (dopolední a odpolední programy her či tvořivé dílny - otevřen všem příchozím z okolí, nabízí užívání zahrady s herními prvky, možnost krmit zvířata v místním zvěřinci); - pořádání akcí pro všechny návštěvníky Šumavy 2x ročně: „Pohádkový les“ (tj. cesta s pohádkovými zastaveními) a „Medohrátky“ (nedělní odpoledne s hravým programem); - v nabídce zařízení penzionu jsou zdarma k užívání přebalovací pult, nočníky, redukční prkénka, chůvičky, postýlky, jídelní židličky, ale také herna a tvořivá dílna; - strava a nabídka nápojů jsou uzpůsobeny dětem; - podpora ekologických aktivit, ochrana přírody Certifikát převzali 14.4.2011 Mgr. Pavlína Hujdová, provozní vedoucí a Jiří Hujda

23. 12. 2012

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

U Zámku 5
273 05, Smečno

Navrhovatel:

Odůvodnění:
- nabídka alternativních forem práce pro zaměstnance: flexibilní pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, sdílené pracovní úvazky, zhuštěný pracovní týden, práce z domova, individuální rozvržení pracovní doby, hlídání dětí (firemní školka), možnost účastnit se firemních akcí (školení, teambuilding, večírek apod.), pokud jsou na mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobé volno, pracovní pozice pro lidi s handicapem; - komplexní podpora rodin s dětmi a realizace dále uvedených prorodinných aktivit: - celoroční pořádání pobytových programů pro rodiny v Rodinném centru Smečno, jejichž cílem je podpora zdravých mezilidských (především partnerských) vztahů a správné výchovy dětí; - nabídka denních docházkových vzdělávacích kurzů a programů pro rodiče v Rodinném centru Slaný (rekvalifikační kurzy účetnictví a počítačů pro ženy, vracející se do zaměstnání po delší době, kurzy pro osoby pečující o osobu blízkou (rodiče, pečující o postižené dítě)) a řada prorodinných aktivit v rámci Mateřského centra Rybička ve Slaném; - poradenství v oblasti rodinných vztahů a výchovy dětí v rámci Rodinné poradny Slaný a Smečno; - poskytování terénních služeb (výjezdy odborníků přímo do rodin klientů, především služba rané péče, zaměřená na pomoc rodičům s postiženými dětmi do 7 let věku); - plně bezbariérové prostory; - čisté, zdravé a nekuřácké prostředí; - ohleduplnost k životnímu prostředí. Certifikát převzala 14.4.2011 Ludmila Janžurová, ředitelka organizace