1/2  <>

23. 12. 2012

Baby klub Míša

Sportovní ulice 752/5
682 01, Vyškov

Navrhovatel:

MC Radost, o.s

Odůvodnění:
Baby klub Míša dlouhodobě funguje v prostorách vyškovského aquaparku a skvěle doplňuje jeho služby a nabídky. Zaměřuje se na věkovou skupinu kojenců a batolat a jejich rodičů. Nabízí kurzy plavání pro děti od šesti měsíců do tří let. Plavání a pobyt ve vodě je velmi přínosný pro psychomotorický vývoj dětí. Mgr. Renata Zourková vede kurzy na vysoké profesionální úrovni. Je velmi vstřícná k dětem i rodičům. Ke každému dítěti přistupuje individuálně. Snaží se každému dítěti co nejlépe zprostředkovat cestu k plavání a pobytu ve vodě. Lektorka vyniká svou hravostí a tvořivostí, využívá množství zajímavých pomůcek. Poskytuje také rodičům tipy a rady. Velkou výhodou je, že kurzy na sebe navazují, rodiny tak mohou navštěvovat kurzy celé tři roky, navazovat na naučené a dále zdokonalovat své dovednosti. Během kurzů je přítomná vždy také dětská sestra, která řeší administrativní záležitosti, ale rodiče s ní mohou konzultovat různé potíže z oblasti péče o děti. Zázemí Klubu Míša vychází z prostorových možností aquaparku. Přestože není zcela ideální, lidsky i odborně vynikající přístup lektorky tyto drobné nedostatky vyváží. Kurzy plavání jsou výbornou aktivitou pro celé rodiny. Obohacuje je o nevšední společné zážitky a posilují tak vzájemné vazby v rodině.

23. 12. 2012

Plavecká škola Tempo

Sportovní 5
68201 , Vyškov

Navrhovatel:

MC Radost, o.s

Odůvodnění:
Plavecká škola Tempo pořádá kurzy plavání pro všechny věkové skupiny včetně rodičů s dětmi. V kurzech pro nejmenší využívá spoustu pomůcek a hraček. Výuka se děje příjemnou a hravou formou, lektorka Lenka Vanderková je velmi vstřícná k dětem i rodičům, snaží se zajistit individuální přístup ke každému dítěti. I když vychází z technických možností aquaparku, snaží se maximálně vyjít vstříc potřebám rodičům.

23. 12. 2012

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna

Jungmannova 2
682 01, Vyškov

Navrhovatel:

MC Radost, o.s

Odůvodnění:
Pedagogicko – psychologická poradna je institucí, která se neustále snaží zkvalitňovat své služby. Nabízí komplexní přístup při řešení výchovně-vzdělávacích otázek. Klienti si velmi cení vstřícnost, ochotu a erudovanost pracovníků. Zaměstnanci vynikají mimořádně kladným přístupem k dětem a partnerským přístupem k rodičům. Věnují se rodinám dětí od předškolního věku až po devatenáctileté adolescenty. Jsou tak citlivými průvodci výchovou, vzděláváním, vývojem a dospíváním. Pracovníci spolupracují s dalšími odborníky a v případě potřeby ochotně zprostředkovávají klientům kontakty s jinými institucemi, což je pro klienty velmi přínosné. Návštěvu v poradně hodnotí mnoho dětí jako „hru“ a ne jako vyšetření. Prostory poradny jsou vyzdobeny tak, aby se zde cítili dobře malé děti i adolescenti a jejich rodiče. Čekárna je vybavena hrami a hračkami, rodiče se mohou začíst do letáčků s informacemi o výchovných a vzdělávacích problémech. Důležitou složkou práce poradny je zaměření na primární prevenci rizikového chování, což je velmi důležité a aktuální téma. Nabízí podporu a pomoc dětem, rodičům i školám, koordinují preventivní činnost na Vyškovsku. Výborný je i přístup vedení k zaměstnancům a respekt jejich rodinnému životu. Vedení udržuje kontakty i s pracovníky na rodičovské dovolené, nabízí jim zapojení do činnosti poradny. Umožňuje práci na dohodu či zkrácený úvazek během rodičovské dovolené. Samozřejmostí je v pedagogicko-psychologické poradně také kladný vztah k životnímu prostředí – třídění odpadů, šetření energií, šetrné hospodaření s vybavením a materiálem. Vede děti a jejich rodiče k aktivnímu přístupu k životu a situacím, které život přináší. Pedagogicko-psychologická poradna je důležitou složkou v komplexu systému prorodinných služeb. Vyškovská poradna se tohoto úkolu zhostila velmi kvalitně.