Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji se uskutečnilo v krásných prosotrách Pevnosti poznání v Olomouci dne 18. června 2018 za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Oceněno bylo pět zaměstnavatelů z regionu. Z minulého ročníku obhájila své ocenění společnost Hella Automechanik Nova z Mohelnice. Dále certifikát získaly společnosti Středomoravská nemocniční, Koyo Bearings Česká republika, Rodinné centrum Provázek a Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc.

Oceněným společnostem blahopřejeme.

Tiskové výstupy:

Web Olomouckého kraje

Facebook Pevnosti poznání

Web oceněné společnosti Středomoravská nemocniční