2/2  <

24. 11. 2014

ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.

Vinohradská 151, 130 00 Praha 3

http://www.exxonmobil.cz

Důvody ocenění:

 • diverzitní přístup se prolíná všemi hodnocenými oblastmi a je přirozeně zasazený ve firemní kultuře organizace
 • organizace disponuje vhodně nastavenou prorodinnou politikou, což dokazuje i vysoký počet mužů, kteří doposud čerpali rodičovskou dovolenou
 • porota kladně hodnotila podpůrné skupiny zaměstnanců/kyň směrem k ženám nebo menšinám
 • porota ocenila vysoce nadstandartní přístup organizace k zaměstnancům/kyním

24. 11. 2014

HENNLICH s.r.o.

Českolipská 9, 41201 Litoměřice

http://www.hennlich.cz

Důvody ocenění:

 • porota vysoce ocenila přirozenou firemní kulturu organizace, která je silně prorodinně a diverzitně orientovaná
 • porota velice pozitivně hodnotí zřízení a provozování Baby Clubu pro děti zaměstnanců/kyň
 • porota považuje hodnocenou organizaci za takovou, která má být příkladem pro další firmy

24. 11. 2014

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8

http://www.unilever.cz

Důvody ocenění:

 • porota vysoce ocenila propracovaný systém flexibilních forem práce a podporu diverzity uvnitř organizace
 • porota ocenila benefit pěti dnů otcovské dovolené v souvislosti s narozením dítěte
 • porota ocenila výborně nastavený systém dobrovolnické práce pro zaměstnance/kyně
 • porota ocenila jako nadstandartní šíři sportovních a zdravotních benefitů pro zaměstnance/kyně