V roce 2018 nebude krajské kolo v Jihomoravském kraji realizováno.


Síť pro rodinu z. s.

zve na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

v Jihomoravském kraji

pod záštitou Mgr. Marka Šlapala

náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

 

24. 11. 2016 od 10:00 do 12:30 hodin

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno místnost 240

 

 

Program

 9:30– 10:00             Prezence

10:00 – 10:15          Úvodní slovo, představení soutěže

    Mgr. Rut Kolínská – prezidentka Sítě pro rodinu, z.s.

10:15 – 10:45         Rovné příležitosti z pohledu rodinné politiky

   PhDr. Ing. Marie Oujezdská – ředitelka Národního centra pro rodinu

10:45 – 11:15         Dětské skupiny v praxi

   Bc. Lenka Pejchalová – metodička MPSV pro Jihomoravský a Olomoucký kraj

11:15 – 12:00         Prezentace nominovaných firem

                                  Muzeum města Tišnova – Mgr. Blanka Křížová, vedoucí muzea

                                  Nadace Partnerství – Tomáš Růžička, ředitel

                                  Kentico software s. r. o. – Gabriela Jakabová, prokuristka

12:00 – 12:30        SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ