2018

HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU?

Získejte prestižní certifikát

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018

 

Co certifikátem získáte?

Certifikát Společnost přátelská rodině posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu práce a může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy.

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které  zaměstnavatelům nabízíme.

 

Jak certifikát získáte?

Provedeme u vás audit “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

 

Co pro to musíte udělat? 

1.   Vyplnit přihlášku do 30. 6. 2018 a předat na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

2.   Podepsat smlouvu o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o audit „Společnost přátelská rodině“ a zavážete se, že se podrobíte hodnocení.

3.   Zaplatit administrativní poplatek 5.000,-

4.   Vyplnit dotazníkové šetřenípo podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu.

Jedná se o dotazníky z oblastí:

§  Zaměstnavatelské podmínky

§  Prorodinné aktivity organizace

§  Společenská odpovědnost firem

§  Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí

§  Statistické informace

Také vás požádáme o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte – interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně.

 

 

5.   Přijmout osobní návštěvu auditorského týmu Sítě pro rodinu – návštěva proběhne po analýze dotazníkového šetření na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude osobně domluven. V rámci návštěvy proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací s cílem:

§  porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem

§  položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace

§  případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním

Auditorského tým Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá.  Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou připraví pro porotu.

 

Kdo rozhoduje o udělení certifikátu?

Nezávislá pětičlenná porota složená ze čtyř odborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit (Rostya Gordon-Smith, Dagmar Císařovská, Tomáš Ervín Dombrovský, Dalibor Holý) a prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská.

Porota připraví závěrečnou zprávu:

§  závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát

§  pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí

§  doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak

 

Kdy certifikát získáte?

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v listopadu 2018 na sympozionu věnovaném zejména proměnám českého pracovního trhu za posledních 100 let.  

 

K čemu vás certifikát zavazuje?

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informací: www.familyfriendly.cz

Kontakt:

Irena Přibylová, koordinátorka certifikace SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz

 

Celorepubliková výzva zde ke stažení

Tisková zpráva zde ke stažení

Přihláška ke stažení zde