2019

V roce 2019 nebude krajské kolo v Olomouckém kraji realizováno.


2018

 

Pět zaměstnavatelů z Olomouckého kraje získalo ocenění Společnost přátelská rodině

 

Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji se uskutečnilo v krásných prostorách Pevnosti poznání v Olomouci dne 18. června 2018 za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Oceněno bylo pět zaměstnavatelů z regionu:

Hella Automechanik Nova z Mohelnice, která obhájila ocenění z minulého ročníku,

Středomoravská nemocniční,

Koyo Bearings Česká republika,

Rodinné centrum Provázek,

Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc.

 

Oceněným společnostem blahopřejeme.

 

Tiskové výstupy:

Web Olomouckého kraje

Facebook Pevnosti poznání

Web oceněné společnosti Středomoravská nemocniční

 

 

Co certifikátem oceněné společnosti získaly? 

Ocenění Společnost přátelská rodině posiluje dobrou pověst dané firmy mezi zaměstnavateli, získává tak konkurenční výhodu na trhu práce a může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které zaměstnavatelům nabízíme. 

 

K čemu certifikát zavazuje? 

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

Udělování certifikátů Společnost přátelská rodině probíhá v roce 2018 za finanční podpory Olomouckého kraje.

 

 

Více informacíwww.familyfriendly.cz

Kontakty:

Lenka Polášková, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, lenka.polaskova@sitprorodinu.cz,

Irena Přibylová, koordinátorka udělování certifikátů SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz