Na celorepublikové úrovni nominované organizace hodnotí pětičlenná porota, na krajské úrovni porota tříčlenná.

V každé porotě zasedne zástupce/kyně Sítě pro rodinu a další čtyři (na krajské úrovni dva) odborníci/ce pohybující se v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit, či jiných oborů souvisejících se zaměřením soutěže.
 

Pro celorepublikové kolo soutěže v roce 2019 je nezávislá pětičlenná porota složená ze čtyř odborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit a prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská.

 

Porota připraví závěrečnou zprávu:

  • závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát
  • pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí
  • doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak