Základní oblasti hodnocení jsou platné pro všechny přihlášené organizace na celorepublikové i krajské úrovni. K jednotlivým oblastem se vztahují nástroje hodnocení, které v soutěži používáme – dotazníkové šetření, analýza dokumentů, ověření prorodinných podmínek při osobní návštěvě v organizaci a případné rozhovory se zaměstnanci/kyněmi. Níže uvedenými základními body se řídí porota soutěže, která sleduje, jak se s jednotlivými oblastmi organizace dokázaly vypořádat. Každá přihlášená organizace je hodnocena podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout.


Hlavní oblasti pro hodnocení jsou tyto:

1) Zaměstnavatelská oblast (zaměstnavatelské podmínky umožňující slaďování rodinného a pracovního života a další aspekty související s rovnými příležitostmi a podporou rodiny)

 • odchod na MD/RD a opětovný návrat do zaměstnání
 • alternativní formy práce
 • péče o blízkou osobu, péče o předškolní děti
 • diverzita pracovních týmů
 • rovné odměňování
 • diskriminace, sexuální obtěžování, šikana
 • rovné příležitosti

2) Společenská odpovědnost firem

 • podpora a rozvoj regionu
 • dobrovolnické dny, dobrovolnické aktivit zaměstnanců/kyň
 • transparentní podnikání
 • protikorupční chování

3) Prorodinné aktivity organizace

 • výhody pro rodiny s dětmi
 • podpora volnočasových aktivit pro děti
 • akce pro celé rodiny
 • dětský koutek, místo na přebalování a kojení
 • podpora mezigeneračního soužití a podpora seniorů
 • podpora hendikepovaných osob a osob se speciálními potřebami

4) Prostředí firmy

 • zdravé a nekuřácké pracovní prostředí
 • bezbariérový přístup
 • ekologické chování organizace a udržitelný rozvoj
 • třídění odpadu, používání obnovitelných zdrojů
 • podpora místních produktů

Vedle těchto hodnocených oblastí bude porota přihlížet k tomu, zda nabízené podmínky mají trvalý charakter a jakým způsobem plánuje organizace jednotlivé oblasti dále rozvíjet.