Kampaň probíhá na dvou úrovních:

  1. celorepublikové – kam spadají organizace celorepublikového či nadnárodního významu či působnosti
  2. krajské - kam spadají organizace místního nebo krajského významu či působnosti

O zařazení organizace do příslušné kategorie rozhoduje realizační tým kampaně.