Kampaň Společnost přátelská rodině vyhlásila Síť MC poprvé v roce 2004. Kampaň je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen penězi a slovy, ale především činy. Proto jsme oceňovali ty, kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali.

V roce 2007 jsme se rozhodli rozšířit kampaň o nový cíl: vyhledat a ocenit ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují s cílem získat klienta či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah, který si ti, kdo právě vychovávají děti, zaslouží. Tedy také zaměstnavatele, kteří vytvářejí zaměstnancům podmínky, které usnadňují slaďování rodinného a pracovního života. Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny a pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti.

V letech 2012 – 2015 byla v rámci projektu Společnost přátelská rodině nově vytvořena podrobná metodika hodnocení nominovaných organizací tak, aby byla zajištěna co nejprofesionálnější úroveň celé kampaně.