2/23  <>

22. 5. 2018

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině bylo odstartováno

HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU?

Získejte prestižní certifikát

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018

Co certifikátem získáte?

Certifikát Společnost přátelská rodině posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu práce a může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy.

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které  zaměstnavatelům nabízíme.

 

Jak certifikát získáte?

Provedeme u vás audit “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

 

Co pro to musíte udělat? 

 1. Vyplnit přihlášku do 30. 6. 2018 a předat na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz
 2. Podepsat smlouvu o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o audit „Společnost přátelská rodině“ a zavážete se, že se podrobíte hodnocení.
 3. Zaplatit administrativní poplatek 5.000,-
 4. Vyplnit dotazníkové šetřenípo podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu.

Jedná se o dotazníky z oblastí:

 • Zaměstnavatelské podmínky
 • Prorodinné aktivity organizace
 • Společenská odpovědnost firem
 • Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí
 • Statistické informace

Také vás požádáme o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte – interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně.

 

 

 1. Přijmout osobní návštěvu auditorského týmu Sítě pro rodinu – návštěva proběhne po analýze dotazníkového šetření na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude osobně domluven. V rámci návštěvy proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací s cílem:
 • porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem
 • položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace
 • případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním

Auditorského tým Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá.  Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou připraví pro porotu.

 

Kdo rozhoduje o udělení certifikátu?

Nezávislá pětičlenná porota složená ze čtyř odborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit (Rostya Gordon-Smith, Dagmar Císařovská, Tomáš Ervín Dombrovský, Dalibor Holý) a prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská.

Porota připraví závěrečnou zprávu:

 • závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát
 • pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí
 • doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak

 

Kdy certifikát získáte?

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v listopadu 2018 na sympozionu věnovaném zejména proměnám českého pracovního trhu za posledních 100 let.  

 

K čemu vás certifikát zavazuje?

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informací: www.familyfriendly.cz

Kontakt:

Irena Přibylová, koordinátorka certifikace SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz

 

Přihláška ke stažení zde

12. 5. 2018

SPOLEČNOST PŘÁTESKÁ RODINĚ 2018

HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU? 

získejte prestižní certifikát 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

 

Co certifikátem získáte? 

Certifikát Společnost přátelská rodině posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu prácea může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které zaměstnavatelům nabízíme. 

 

Jak certifikát získáte?

Provedeme u vás audit “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

 

Co pro to musíte udělat? 

1.   Vyplnit přihlášku (viz příloha) do 15. 5. 2018 a předat na adresu: lenka.polaskova@sitprorodinu.cz

2.  Podepsat smlouvu o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o audit „Společnost přátelská rodině“ a zavážete se, že se podrobíte hodnocení. 

3.  Vyplnit dotazníkové šetření – po podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu. 

Jedná se o dotazníky z oblastí:

§  Zaměstnavatelské podmínky

§  Prorodinné aktivity organizace

§  Společenská odpovědnost firem

§  Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí

§  Statistické informace

Síť pro rodinu vás také požádá o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte – interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně. 

 

 

4.   Přijmout osobní návštěvu krajské koordinátorky Sítě pro rodinu – návštěva proběhne po analýze dotazníkového šetření na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude osobně domluven. V rámci návštěvy proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací s cílem: 

§  porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem 

§  položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace

§  případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním 

Krajská koordinátorka Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá. Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou připraví pro porotu soutěže. 

 

Kdo rozhoduje o udělení certifikátu? 

Nezávislá tříčlenná porota složená ze tříodborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit apod.

Porota připraví závěrečnou zprávu: 

§  závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát 

§  pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí

§  doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak 

 

Kdy certifikát získáte? 

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v červnu 2018 na setkání pro odbornou i laickou veřejnost pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka

 

K čemu vás certifikát zavazuje? 

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

Udělování certifikátů Společnost přátelská rodině probíhá v roce 2018 za finanční podpory Olomouckého kraje.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informacíwww.familyfriendly.cz

Kontakty:Lenka Polášková, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, lenka.polaskova@sitprorodinu.cz,

Irena Přibylová, koordinátorka udělování certifikátů SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz

8. 12. 2017

Předvánoční setkání na téma: Jak pečujeme o zdraví svých zaměstnanců...

Předvánoční setkání 19.12.2017 v Zentivě

Přihlásit se můžete u Ireny Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz