2/22  <>

8. 12. 2017

Předvánoční setkání na téma: Jak pečujeme o zdraví svých zaměstnanců...

Předvánoční setkání 19.12.2017 v Zentivě

Přihlásit se můžete u Ireny Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

1. 6. 2017

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2017

 HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU?

získejte certifikát

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2017

 

Jak můžete certifikát získat?

Zúčastněte se soutěže Sítě pro rodinu, z. s. Společnost přátelská rodině.

 

Co účastí získáte?

Vaše firma projde auditem “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

Certifikát Společnost přátelská rodině navíc posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu práce a může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy.

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na pravidelná networkingová setkání s dalšími zaměstnavateli v ČR.

 

Jak bude účast v soutěži probíhat?

1.    Přihlášení – vyplnění přihlášky (viz příloha) do 20. 7. 2017 a předání na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

2.  Podpis smlouvy o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o zapojení do soutěže Společnost přátelská rodině a zavážete se, že se podrobíte hodnocení v rámci soutěže. A také se zavážete k úhradě administrativního poplatku ve výši 5.000,- Kč.

3. Dotazníkové šetření – po podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu.

Jedná se o dotazníky z oblastí:

 • Zaměstnavatelská oblast
 • Prorodinné aktivity organizace
 • Společenská odpovědnost firem
 • Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí
 • Statistické informace

4. Analýza dokumentů – navazuje na dotazníkové šetření. Síť pro rodinu vás také požádá o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte - interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně.

 

5. Osobní návštěva Sítě pro rodinu v organizaci – proběhne na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude domluven minimálně 2 týdny předem. V rámci návštěvy auditorského týmu Sítě pro rodinu proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací, a to s cílem:

 • porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem
 • položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace
 • případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním

Auditorský tým Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá.  Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou auditorský tým Sítě pro rodinu o organizaci připraví pro porotu soutěže.

6. Hodnocení organizace nezávislou porotou soutěže – na základě zprávy o organizaci, kterou připraví auditorský tým Sítě pro rodinu, rozhodne nezávislá pětičlenná porota o udělení certifikátu Společnost přátelská rodině. V porotě zasedne zástupce/kyně Sítě pro rodinu a další čtyři odborníci pohybující se v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit, či jiných oborů souvisejících se zaměřením soutěže.

7. Slavnostní vyhlášení – proběhne v listopadu 2017

Slavnostní předávání certifikátu se odehraje na sympozionu - setkání a debata odborné veřejnosti o hodnotě rodiny z různých úhlů podhledu, tedy i z pohledu slaďování rodinného a pracovního života či z oblasti rovných příležitostí.

Každá oceněná organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za jejichž nabízení získala certifikát Společnost přátelská rodině. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být ocenění kdykoliv odebráno. Tento závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

8. Závěrečná zpráva pro organizaci – v každém případě dostanete závěrečnou zprávu, která obsahuje:

 • závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude uděleno či neuděleno ocenění Společnost přátelská rodině
 • pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí
 • doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak

 

Kolik za to všechno zaplatíte?

Audit vám poskytneme zdarma.  Pouze je nutné uhradit  administrativní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

Platbu provedete bezhotovostním převodem na bankovní účet Sítě pro rodinu, z. s.,                              

č. ú.: 51-0888700287/0100 zároveň s předáním přihlášky, nejpozději však do 31. 7. 2017.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informací: www.familyfriendly.cz, kontakt: Irena Přibylová: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

 

 

27. 2. 2017

Diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli na téma Získávání talentů a práce s nimi

Velmi rádi Vás zveme na další diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli, které se uskuteční ve středu 8. března 2017 od 9:00 do 12:00 hod. v sídle společnosti UPC Česká republika (Závišova 502/5, Praha 4 Nusle).

Tématem tohoto setkání bude „Získávání talentů a práce s nimi“.  Naším hostitelem bude pan Marek Mičienka, Training & Development Manager CZ/SK.

My bychom Vás rádi v rámci tohoto setkání seznámili s naší kampaní pro rok 2017 „Rodina nemusí jít do prčic“ a s plány na spolupráci se zaměstnavateli v rámci projektu Společnost přátel­ská rodině.

 

Více informací k setkání najdete v pozvánce.

Registrovat se můžete do 3. března 2017 na e-mailu irena.pribylova@sitprorodinu.cz.