2/24  <>

8. 7. 2019

Síť pro rodinu vyhlásila soutěž Společnost přátelská rodině v Jihomoravském kraji

Síť pro rodinu opět nabízí firmám v Jihomoravském kraji možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2019

 

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací v Jihomoravském kraji – jakékoliv velikosti  – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 31. srpna 2019. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, auditní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení tříčlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

„Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele.

 „Audit reflektuje aktuální potřeby trhu práce. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny – zejména seniory. V evropském kontextu patříme v obou případech mezi poslední,“ upozorňuje Petra Halířová Kuhejdová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, z.s. v Jihomoravském kraji.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2019.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu 31. 8. 2019 krajské koordinátorce v Jihomoravském kraji:

Kontakt: Petra Halířová Kuhejdová, petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz,  603 271 561

 

21. 5. 2019

Síť pro rodinu opět nabízí firmám možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2019

Síť pro rodinu opět nabízí firmám možnost získat prestižní certifikát

Společnost přátelská rodině 2019

 

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací – jakékoliv velikosti, ale s celorepublikovým dosahem – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 31. srpna 2019. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

„Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele.

 „Porota složená ze špičkových odborníků na problematiku trhu práce reflektuje jeho aktuální potřeby. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny – zejména seniory. V evropském kontextu patříme v obou případech mezi poslední,“ upozorňuje koordinátorka certifikace Irena Přibylová.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2019.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu do 31. 8. 2019 koordinátorce certifikace SPR Ireně Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, 773 819 025.

 

Kontakt: Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561

 

 

Společnost přátelská rodině: Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.familyfriendly.cz .

5. 12. 2018

Trojice firem získala konkurenční výhodu na trhu práce díky certifikátu Společnost přátelská rodině

 

Síť pro rodinu, z.s. předala firmám D.A.S. Rechtsschutz AG, ExxonMobil Corporation, UNIPETROL RPA, s.r.o. certifikáty „Společnost přátelská rodině“. Firmy prošly náročným auditem a certifikát získaly na tři roky. V období poměrně velmi nízké nezaměstnanosti tak získaly konkurenční výhodu na trhu práce, a sice pověst zaměstnavatele s dobrou firemní kulturou.

„Navíc získaly od poroty kromě obsáhlé závěrečné zprávy i cenná doporučení, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak, a to ve všech hodnocených oblastech. Pokud se jim podaří návrhy na další zlepšení firemní kultury uskutečnit, pak po třech letech mohou zase požádat o audit a certifikát si obnovit,“ přibližuje výhody certifikátu Společnost přátelská rodině Rut Kolínská, genderová expertka a členka poroty. 

Audit se zaměřuje na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem, prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Probíhá ve třech fázích:  dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a závěrečné hodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. V porotě zasedli odborníci a odbornice v oblasti HR Petra Víková (Zentiva), Klára Vlková (UPC), Tomáš Ervín Dombrovský (LMC), Dalibor Holý (ČSÚ) a. Rut Kolínská (Síť pro rodinu).

„Porota vždy po prostudování materiálů a diskuzi (někdy i bouřlivé) doporučuje k ocenění jen firmy – odpovědné zaměstnavatele, kterým na jejich zaměstnancích a zaměstnankyních záleží a jejichž příklad je hodný následování. Od roku 2004, kdy firmy oceňujeme, se firemní prostředí hodně proměnilo k lepšímu, přesto vidíme prostor k dalším inovacím. Příklady známe ze zahraničí, kde existuje bohatá nabídka flexibilních pracovních úvazků a také větší využívání zkušeností seniorské generace,“ doplňuje Irena Přibylová koordinátorka certifikace. 

 

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@sitprorodinu.cz

 

Společnost přátelská rodině

Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.familyfriendly.cz

 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR svíce než deseti miliony klientů je největším specialistou, který nabízí v Evropě právní ochranu. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995 a je tak první společností nabízející v ČR pojištění právní ochrany.

Společnost D.A.S. klade důraz na maximální kvalitu poskytovaných služeb. Pomáhá pojištěným radou i skutkem v prosazování jejich právních zájmů a přebírá všechny soudní výlohy. Nebojí se jít proti silnějším subjektům a umožňuje tak bránit se slabším, kteří by jinak na pomoc nedosáhli.

Základem úspěchu D.A.S. je silný tým. Práce v D.A.S. je především posláním. Posláním bránit slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem. 

Společnost měla k 31. 8. 2018 120zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       firma nabízí flexibilní formy práce pro všechny skupiny zaměstnanců/kyň, které jsou skutečně využívány

-       na svou velikost firma nabízí velké množství benefitů pro své zaměstnance/kyně

-       ve vedení firmy je vyrovnané zastoupení žen a mužů 

-       ve firmě je nadstandardně řešený dětský koutek a odpočinkové zóny pro zaměstnance/kyně

-       firma se vyznačuje vysokou firemní kulturou = firemní život funguje jako komunita

 

ExxonMobil Corporationje nadnárodní petrochemická společnost. V České republice sídlí jeho business support centrum, které poskytuje podporu veškerým firemním operacím po celém světě. 

Business Support Center Prague byla založena v roce 2004 s cílem podpory obchodu ve více jazycích. Uskutečňuje zákaznický servis, technickou podporu, realizuje nákup pro Evropu, Afriku a Střední východ, zpracovává účetní doklady, posuzuje finanční rizika obchodních transakcí a uskutečňuje nábor pracovníků. 

Firma získala ocenění Společnost přátelská rodině již v roce 2014. Od té doby došlo ve firmě k mnoha změnám, na jejichž základě se vedení společnosti rozhodlo projít auditem Společnost přátelská rodině opakovaně.

Společnost uváděla k 31. 8. 2018 1197zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       firma systematicky pracuje ve všech hodnocených oblastech

-       ve firmě funguje Family Advisor – samostatná pozice zřízená za účelem podpory rodičů 

-       výjimečně vysoká návratnost rodičů po MD/RD do firmy (95%), což dokazuje, že firma nabízí vhodné podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života

-       výrazné zaměření firmy na podporu zdraví zaměstnanců/kyň ve firmě a zdravého pracovního prostředí

-       velké množství příkladů dobré praxe v hodnocených oblastech, které je vhodné následovat

 

 

UNIPETROL RPA, s.r.o. je dceřiná společnost společnosti Unipetrol, a. s. Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty a mnoho dalšího. Je jediným zpracovatelem ropy v České republice a je jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastník největší sítě čerpacích stanic Benzina.

Skupina Unipetrol, a. s. zahrnuje celkem 15 podniků, např. v Kralupech nad Vltavou, v Kolíně, v Pardubicích, v Litvínově, v Neratovicích, institut v Brně nebo ředitelství v Praze.

Společnost uváděla k 31. 8. 2018 4400zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       mnoho z řešených oblastí je zakotveno přímo v kolektivní smlouvě

-       firma výjimečně pracuje s osobami 45+ a se seniory (bývalými zaměstnanci/kyněmi firmy)

-       projekt Absolvent

-       projekt Pátky s vědou

-       etický ombudsman a jeho role ve firmě