2/23  <>

12. 5. 2018

SPOLEČNOST PŘÁTESKÁ RODINĚ 2018

HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU? 

získejte prestižní certifikát 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

 

Co certifikátem získáte? 

Certifikát Společnost přátelská rodině posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu prácea může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které zaměstnavatelům nabízíme. 

 

Jak certifikát získáte?

Provedeme u vás audit “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

 

Co pro to musíte udělat? 

1.   Vyplnit přihlášku (viz příloha) do 15. 5. 2018 a předat na adresu: lenka.polaskova@sitprorodinu.cz

2.  Podepsat smlouvu o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o audit „Společnost přátelská rodině“ a zavážete se, že se podrobíte hodnocení. 

3.  Vyplnit dotazníkové šetření – po podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu. 

Jedná se o dotazníky z oblastí:

§  Zaměstnavatelské podmínky

§  Prorodinné aktivity organizace

§  Společenská odpovědnost firem

§  Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí

§  Statistické informace

Síť pro rodinu vás také požádá o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte – interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně. 

 

 

4.   Přijmout osobní návštěvu krajské koordinátorky Sítě pro rodinu – návštěva proběhne po analýze dotazníkového šetření na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude osobně domluven. V rámci návštěvy proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací s cílem: 

§  porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem 

§  položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace

§  případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním 

Krajská koordinátorka Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá. Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou připraví pro porotu soutěže. 

 

Kdo rozhoduje o udělení certifikátu? 

Nezávislá tříčlenná porota složená ze tříodborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit apod.

Porota připraví závěrečnou zprávu: 

§  závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát 

§  pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí

§  doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak 

 

Kdy certifikát získáte? 

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v červnu 2018 na setkání pro odbornou i laickou veřejnost pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka

 

K čemu vás certifikát zavazuje? 

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

Udělování certifikátů Společnost přátelská rodině probíhá v roce 2018 za finanční podpory Olomouckého kraje.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informacíwww.familyfriendly.cz

Kontakty:Lenka Polášková, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, lenka.polaskova@sitprorodinu.cz,

Irena Přibylová, koordinátorka udělování certifikátů SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz

8. 12. 2017

Předvánoční setkání na téma: Jak pečujeme o zdraví svých zaměstnanců...

Předvánoční setkání 19.12.2017 v Zentivě

Přihlásit se můžete u Ireny Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

1. 6. 2017

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2017

 HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU?

získejte certifikát

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2017

 

Jak můžete certifikát získat?

Zúčastněte se soutěže Sítě pro rodinu, z. s. Společnost přátelská rodině.

 

Co účastí získáte?

Vaše firma projde auditem “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

Certifikát Společnost přátelská rodině navíc posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu práce a může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy.

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na pravidelná networkingová setkání s dalšími zaměstnavateli v ČR.

 

Jak bude účast v soutěži probíhat?

1.    Přihlášení – vyplnění přihlášky (viz příloha) do 20. 7. 2017 a předání na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

2.  Podpis smlouvy o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o zapojení do soutěže Společnost přátelská rodině a zavážete se, že se podrobíte hodnocení v rámci soutěže. A také se zavážete k úhradě administrativního poplatku ve výši 5.000,- Kč.

3. Dotazníkové šetření – po podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu.

Jedná se o dotazníky z oblastí:

 • Zaměstnavatelská oblast
 • Prorodinné aktivity organizace
 • Společenská odpovědnost firem
 • Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí
 • Statistické informace

4. Analýza dokumentů – navazuje na dotazníkové šetření. Síť pro rodinu vás také požádá o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte - interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně.

 

5. Osobní návštěva Sítě pro rodinu v organizaci – proběhne na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude domluven minimálně 2 týdny předem. V rámci návštěvy auditorského týmu Sítě pro rodinu proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací, a to s cílem:

 • porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem
 • položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace
 • případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním

Auditorský tým Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá.  Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou auditorský tým Sítě pro rodinu o organizaci připraví pro porotu soutěže.

6. Hodnocení organizace nezávislou porotou soutěže – na základě zprávy o organizaci, kterou připraví auditorský tým Sítě pro rodinu, rozhodne nezávislá pětičlenná porota o udělení certifikátu Společnost přátelská rodině. V porotě zasedne zástupce/kyně Sítě pro rodinu a další čtyři odborníci pohybující se v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit, či jiných oborů souvisejících se zaměřením soutěže.

7. Slavnostní vyhlášení – proběhne v listopadu 2017

Slavnostní předávání certifikátu se odehraje na sympozionu - setkání a debata odborné veřejnosti o hodnotě rodiny z různých úhlů podhledu, tedy i z pohledu slaďování rodinného a pracovního života či z oblasti rovných příležitostí.

Každá oceněná organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za jejichž nabízení získala certifikát Společnost přátelská rodině. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být ocenění kdykoliv odebráno. Tento závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

8. Závěrečná zpráva pro organizaci – v každém případě dostanete závěrečnou zprávu, která obsahuje:

 • závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude uděleno či neuděleno ocenění Společnost přátelská rodině
 • pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí
 • doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak

 

Kolik za to všechno zaplatíte?

Audit vám poskytneme zdarma.  Pouze je nutné uhradit  administrativní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

Platbu provedete bezhotovostním převodem na bankovní účet Sítě pro rodinu, z. s.,                              

č. ú.: 51-0888700287/0100 zároveň s předáním přihlášky, nejpozději však do 31. 7. 2017.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informací: www.familyfriendly.cz, kontakt: Irena Přibylová: irena.pribylova@sitprorodinu.cz