1/24  <>

19. 6. 2020

Síť pro rodinu opět nabízí firmám v Olomouckém kraji možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2020

 

Síť pro rodinu opět nabízí firmám v Olomouckém kraji možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2020 ve spolupráci s Olomouckým krajem

 

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací v Olomouckém kraji – jakékoliv velikosti  – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 31. srpna 2020. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, auditní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení tříčlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

„Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele a dodává: „Těší nás, že Olomoucký kraj podporuje naše kroky v oblasti posilování hodnoty rodiny ve firmách.“

 „Audit reflektuje aktuální potřeby trhu práce. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny“ upozorňuje Lenka Lenochová, koordinátorka projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče, jehož realizítorem je Síť pro rodinu, z.s.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2020.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu do 31. 8. 2020 krajské koordinátorce v Olomouckém kraji.

Více informací ve výzvě a přihláška k auditu zde

Kontakt: Lucie Milanová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, email: lucie.milanova@sitprorodinu.cz, tel.: 602 178 953

Společnost přátelská rodině: Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.sitprorodinu.cz a www.familyfriendly.cz

 

26. 11. 2019

V jihomoravském kraji byly předány dva nové certifikáty SPR

Dne 19. 11. 2019 se konal sympozion Sítě pro rodinu, z.s., letos na téma „RODIČE NA ROZTRHÁNÍ“

Při této příležitosti proběhlo slavnostní předávání certifikátů Společnost přátelská rodině. V letošním roce se přihlásilo v Jihomoravském kraji 6 organizací, auditem nakonec prošly jen 4. Porota složená z expertů na personalistiku a genderovou problematiku Klára Vlková z Vodafone, Dalibor Holý z Českého statistického úřadu a Rut Kolínská za Síť pro rodinu certifikát udělili dvěma organizacím: Klára pomáhá z.s. – certifikát převzal PhDr. Lukáš Karnet a Pareja s. r. o., za kterou si certifikát převzala jednatelka firmy -Ing. Kamila Bednářová.

 „Síti o rodinu nejde o soutěž nebo porovnávání, porota hodnotí vždy s ohledem na velikost a zaměření organizace. Chceme ukázat na inspirativní příklady dobré praxe, jak rodičům usnadnit slaďování rodiny a práce, a to ve všech fázích rodinného života. Součástí výstupu auditu jsou i doporučení oceněným firmám - co mohou ještě dále zlepšovat. Certifikát totiž platí jen na tři roky,“ objasňuje audit Společnost přátelská rodině Petra Kuhejdová Halířová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Jihomoravském a Zlínském kraji. Certifikáty Společnost přátelská rodině převzala i některá členská centra, která však dostávají certifikát za společné posilování hodnoty rodiny ve spolupráci ze Sítí pro rodinu.

 

Fotogalerie ZDE.

 

8. 7. 2019

Síť pro rodinu vyhlásila soutěž Společnost přátelská rodině v Jihomoravském kraji

Síť pro rodinu opět nabízí firmám v Jihomoravském kraji možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2019

 

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací v Jihomoravském kraji – jakékoliv velikosti  – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 31. srpna 2019. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, auditní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení tříčlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

„Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele.

 „Audit reflektuje aktuální potřeby trhu práce. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny – zejména seniory. V evropském kontextu patříme v obou případech mezi poslední,“ upozorňuje Petra Halířová Kuhejdová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, z.s. v Jihomoravském kraji.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2019.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu 31. 8. 2019 krajské koordinátorce v Jihomoravském kraji:

Kontakt: Petra Halířová Kuhejdová, petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz,  603 271 561