O kampani

Tradiční kampaň Sítě pro rodinu (dříve Síť MC) Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť pro rodinu inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

V roce 2017 prošla kampaň další inovací v rámci strategického plánování Sítě pro rodinu,  jejímž jedním ze tří hlavních pilířů je „Rodina ve firmě“. Kampaň se nyní soustředí především na audit „Společnost přátelská rodině“. Na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let.

I v roce 2021 prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině oceňujeme zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem.

Přijímáme registrace organizací s působností po celé ČR a jakékoliv velikosti do 31. července 2021. Přihlásit se je možné online prostřednictvím linku https://1url.cz/OKWUO


 

                 

23. 5. 2021

Kdo letos získá prestižní certifikát Společnost přátelská rodině?

Síť pro rodinu tradičně u příležitosti Mezinárodního dne rodiny otevřela nový ročník auditního šetření zaměřeného na prorodinnou firemní kulturu Společnost přátelská rodině (SPR).

„Z původní kampaně zahájené v roce 2004 jsme postupně vypracovali metodiku, která z auditu vytvořila ná fake omega watches uk stroj strategie podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy. Prostřednictvím auditu získá firma hodnocení stavu prorodinného prostředí a nabídku dalších možnosti změn pro optimalizaci prorodinně orientované personální politiky,“ v kostce shrnula vývoj auditu Rut Kolínská prezidentka Sítě pro rodinu.

„Dění kolem pandemie je pro firmy, a zejména segment HR, zatěžkávací zkouškou, které v sobě ale nese i obrovský potenciál změny. Firmy jsou nuceny upravovat procesy,replica watch canada měnit vzorce chování a adaptovat se na hybridní a flexibilní modely práce jako na nový standard. Mění se požadavky zaměstnanců a roste význam stability firmy, jistoty, zázemí a péče. V této situaci může být audit Společnost přátelská rodině zaměřený na prorodinnou firemní kulturu, flexibilitu, diverzitu, rovné příležitosti a společenskou odpovědnost kompasem, který má potenciál firmu z dlouhodobého hlediska posunout vpřed, uspořit náklady a nastavit novou společnou kulturní základnu, o kterou firmy v pandemii částečně přišly,“ přibližuje aktuální nabídku Sítě pro rodinu Lenka Lenochová, gestorka programového pilíře Rodiny ve firmě.  

Síť pro rodinu, z.s., přijímá registrace organizací s působností po celé ČR a jakékoliv velikosti do 31. července 2021. Přihlásit se je možné online prostřednictvím linku https://1url.cz/OKWUO.

Po té firma projde auditním procesem: za I. vyplnění dotazníku zaměřeného na 3 základní oblasti firemní kultury – 1. zaměstnavatelskou (management MD/RD, neformálně pečující zaměstnanci/kyně, diverzita na pracovišti a rovné příležitosti, rovné odměňování, diskriminace, sexuální obtěžování, šikana), 2. prorodinného pracovního klima a aktivity, 3. společenské odpovědnosti firmy,  za II. analýza dotazníku, za III. zjišťování na místě a za  IV. závěrečné vyhodnocení porotou chopard replica složenou z nezávislých odborníků, kteří rozhodnou o udělení certifikátu na dobu 3 let.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim letošního roku.

 

Kontakt:

Lenka Lenochová

lenka.lenochova@sitprorodinu.cz

733 508 417

 


Všechny zprávy