O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

I v roce 2016 prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledáme a oceníme zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Síť mateřských center v tomto roce nabízí účast v soutěži Společnost přátelská rodině firmám s celorepublikovým dopadem i organizacím v 7 krajích - Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Olomouckém, Vysočina a Zlínském.

Celorepublikové kolo i krajská kola soutěže Společnost přátelská rodině jsou v roce 2016 součástí projektu Rovný není stejný, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

27. 2. 2017

Diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli na téma Získávání talentů a práce s nimi

Velmi rádi Vás zveme na další diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli, které se uskuteční ve středu 8. března 2017 od 9:00 do 12:00 hod. v sídle společnosti UPC Česká republika (Závišova 502/5, Praha 4 Nusle).

Tématem tohoto setkání bude „Získávání talentů a práce s nimi“.  Naším hostitelem bude pan Marek Mičienka, Training & Development Manager CZ/SK.

My bychom Vás rádi v rámci tohoto setkání seznámili s naší kampaní pro rok 2017 „Rodina nemusí jít do prčic“ a s plány na spolupráci se zaměstnavateli v rámci projektu Společnost přátel­ská rodině.

 

Více informací k setkání najdete v pozvánce.

Registrovat se můžete do 3. března 2017 na e-mailu irena.pribylova@sitprorodinu.cz.


Všechny zprávy