O kampani

Tradiční kampaň Sítě pro rodinu (dříve Síť MC) Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť pro rodinu inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

V roce 2017 prošla kampaň další inovací v rámci strategického plánování Sítě pro rodinu,  jejímž jedním ze tří hlavních pilířů je „Rodina ve firmě“. Kampaň se nyní soustředí především na audit „Společnost přátelská rodině“. Na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let.

I v roce 2019 prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledáme a oceníme zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem.

Síť pro rodinu v tomto roce nabízí účast v soutěži Společnost přátelská rodině firmám s celorepublikovým dopadem a organizacím v Jihomoravském kraji.Partneři soutěže:

                                                  

                 

26. 11. 2019

V jihomoravském kraji byly předány dva nové certifikáty SPR

Dne 19. 11. 2019 se konal sympozion Sítě pro rodinu, z.s., letos na téma „RODIČE NA ROZTRHÁNÍ“

Při této příležitosti proběhlo slavnostní předávání certifikátů Společnost přátelská rodině. V letošním roce se přihlásilo v Jihomoravském kraji 6 organizací, auditem nakonec prošly jen 4. Porota složená z expertů na personalistiku a genderovou problematiku Klára Vlková z Vodafone, Dalibor Holý z Českého statistického úřadu a Rut Kolínská za Síť pro rodinu certifikát udělili dvěma organizacím: Klára pomáhá z.s. – certifikát převzal PhDr. Lukáš Karnet a Pareja s. r. o., za kterou si certifikát převzala jednatelka firmy -Ing. Kamila Bednářová.

 „Síti o rodinu nejde o soutěž nebo porovnávání, porota hodnotí vždy s ohledem na velikost a zaměření organizace. Chceme ukázat na inspirativní příklady dobré praxe, jak rodičům usnadnit slaďování rodiny a práce, a to ve všech fázích rodinného života. Součástí výstupu auditu jsou i doporučení oceněným firmám - co mohou ještě dále zlepšovat. Certifikát totiž platí jen na tři roky,“ objasňuje audit Společnost přátelská rodině Petra Kuhejdová Halířová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Jihomoravském a Zlínském kraji. Certifikáty Společnost přátelská rodině převzala i některá členská centra, která však dostávají certifikát za společné posilování hodnoty rodiny ve spolupráci ze Sítí pro rodinu.

 

Fotogalerie ZDE.

 


Všechny zprávy