O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

I v roce 2016 prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledáme a oceníme zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Síť mateřských center v tomto roce nabízí účast v soutěži Společnost přátelská rodině firmám s celorepublikovým dopadem i organizacím v 7 krajích - Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Olomouckém, Vysočina a Zlínském.

Celorepublikové kolo i krajská kola soutěže Společnost přátelská rodině jsou v roce 2016 součástí projektu Rovný není stejný, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

3. 10. 2016

Síť pro rodinu zve na diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli

Síť pro rodinu zve zaměstnavatele na diskusní a networkingové setkání, které se uskuteční v úterý 25. 10. od 9:30 do 12:30. Hostitelské role se ujala firma Deutsche Börse Group, Futurama Business Park, Bulding B, Sokolovská 662/136 b, Praha 8.

Východiskem k diskusi bude prezentace programu Job, Life and Family společnosti Clearstream Operations Prague.

Sdílení zkušeností bude zaměřeno na práci se zaměstnancem s handicapem. Budeme společně hledat odpovědi na otázky:

  •      přínos zaměstnance s handicapem pro práci v týmu, pro firmu a pro samotného zaměstnance;
  •      předsudky a úskalí v oblasti zaměstnávání osob s handicapem;
  •      nástroje bourání bariér fyzických i mentálních

Registrovat se můžete do pátku  21. října 2016 na tomto e-mailu irena.pribylova(zavinac)materska-centra.cz


Všechny zprávy