O kampani

Tradiční kampaň Sítě pro rodinu (dříve Síť MC) Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť pro rodinu inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

V roce 2017 prošla kampaň další inovací v rámci strategického plánování Sítě pro rodinu,  jejímž jedním ze tří hlavních pilířů je „Rodina ve firmě“. Kampaň se nyní soustředí především na audit „Společnost přátelská rodině“. Na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let.

I v roce 2018 prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledáme a oceníme zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem.

Síť pro rodinu v tomto roce nabízí účast v soutěži Společnost přátelská rodině firmám s celorepublikovým dopadem a organizacím v Olomouckém kraji.Partneři soutěže:

                                                  

                 

5. 12. 2018

Trojice firem získala konkurenční výhodu na trhu práce díky certifikátu Společnost přátelská rodině

 

Síť pro rodinu, z.s. předala firmám D.A.S. Rechtsschutz AG, ExxonMobil Corporation, UNIPETROL RPA, s.r.o. certifikáty „Společnost přátelská rodině“. Firmy prošly náročným auditem a certifikát získaly na tři roky. V období poměrně velmi nízké nezaměstnanosti tak získaly konkurenční výhodu na trhu práce, a sice pověst zaměstnavatele s dobrou firemní kulturou.

„Navíc získaly od poroty kromě obsáhlé závěrečné zprávy i cenná doporučení, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak, a to ve všech hodnocených oblastech. Pokud se jim podaří návrhy na další zlepšení firemní kultury uskutečnit, pak po třech letech mohou zase požádat o audit a certifikát si obnovit,“ přibližuje výhody certifikátu Společnost přátelská rodině Rut Kolínská, genderová expertka a členka poroty. 

Audit se zaměřuje na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem, prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Probíhá ve třech fázích:  dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a závěrečné hodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. V porotě zasedli odborníci a odbornice v oblasti HR Petra Víková (Zentiva), Klára Vlková (UPC), Tomáš Ervín Dombrovský (LMC), Dalibor Holý (ČSÚ) a. Rut Kolínská (Síť pro rodinu).

„Porota vždy po prostudování materiálů a diskuzi (někdy i bouřlivé) doporučuje k ocenění jen firmy – odpovědné zaměstnavatele, kterým na jejich zaměstnancích a zaměstnankyních záleží a jejichž příklad je hodný následování. Od roku 2004, kdy firmy oceňujeme, se firemní prostředí hodně proměnilo k lepšímu, přesto vidíme prostor k dalším inovacím. Příklady známe ze zahraničí, kde existuje bohatá nabídka flexibilních pracovních úvazků a také větší využívání zkušeností seniorské generace,“ doplňuje Irena Přibylová koordinátorka certifikace. 

 

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@sitprorodinu.cz

 

Společnost přátelská rodině

Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.familyfriendly.cz

 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR svíce než deseti miliony klientů je největším specialistou, který nabízí v Evropě právní ochranu. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995 a je tak první společností nabízející v ČR pojištění právní ochrany.

Společnost D.A.S. klade důraz na maximální kvalitu poskytovaných služeb. Pomáhá pojištěným radou i skutkem v prosazování jejich právních zájmů a přebírá všechny soudní výlohy. Nebojí se jít proti silnějším subjektům a umožňuje tak bránit se slabším, kteří by jinak na pomoc nedosáhli.

Základem úspěchu D.A.S. je silný tým. Práce v D.A.S. je především posláním. Posláním bránit slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem. 

Společnost měla k 31. 8. 2018 120zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       firma nabízí flexibilní formy práce pro všechny skupiny zaměstnanců/kyň, které jsou skutečně využívány

-       na svou velikost firma nabízí velké množství benefitů pro své zaměstnance/kyně

-       ve vedení firmy je vyrovnané zastoupení žen a mužů 

-       ve firmě je nadstandardně řešený dětský koutek a odpočinkové zóny pro zaměstnance/kyně

-       firma se vyznačuje vysokou firemní kulturou = firemní život funguje jako komunita

 

ExxonMobil Corporationje nadnárodní petrochemická společnost. V České republice sídlí jeho business support centrum, které poskytuje podporu veškerým firemním operacím po celém světě. 

Business Support Center Prague byla založena v roce 2004 s cílem podpory obchodu ve více jazycích. Uskutečňuje zákaznický servis, technickou podporu, realizuje nákup pro Evropu, Afriku a Střední východ, zpracovává účetní doklady, posuzuje finanční rizika obchodních transakcí a uskutečňuje nábor pracovníků. 

Firma získala ocenění Společnost přátelská rodině již v roce 2014. Od té doby došlo ve firmě k mnoha změnám, na jejichž základě se vedení společnosti rozhodlo projít auditem Společnost přátelská rodině opakovaně.

Společnost uváděla k 31. 8. 2018 1197zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       firma systematicky pracuje ve všech hodnocených oblastech

-       ve firmě funguje Family Advisor – samostatná pozice zřízená za účelem podpory rodičů 

-       výjimečně vysoká návratnost rodičů po MD/RD do firmy (95%), což dokazuje, že firma nabízí vhodné podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života

-       výrazné zaměření firmy na podporu zdraví zaměstnanců/kyň ve firmě a zdravého pracovního prostředí

-       velké množství příkladů dobré praxe v hodnocených oblastech, které je vhodné následovat

 

 

UNIPETROL RPA, s.r.o. je dceřiná společnost společnosti Unipetrol, a. s. Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty a mnoho dalšího. Je jediným zpracovatelem ropy v České republice a je jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastník největší sítě čerpacích stanic Benzina.

Skupina Unipetrol, a. s. zahrnuje celkem 15 podniků, např. v Kralupech nad Vltavou, v Kolíně, v Pardubicích, v Litvínově, v Neratovicích, institut v Brně nebo ředitelství v Praze.

Společnost uváděla k 31. 8. 2018 4400zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       mnoho z řešených oblastí je zakotveno přímo v kolektivní smlouvě

-       firma výjimečně pracuje s osobami 45+ a se seniory (bývalými zaměstnanci/kyněmi firmy)

-       projekt Absolvent

-       projekt Pátky s vědou

-       etický ombudsman a jeho role ve firmě

 


Všechny zprávy